Regulamin

Właściciel:

Chemiko Sp. z o.o.

Kamieniec 15
34-535 Czarna Góra

NIP: 7361723456

Spis treści:

1. Regulamin ogólny
2. Regulamin dla klientów indywidualnych
2.1 Zamówienia
2.3 Realizacja i sposób dostawy
2.3 Prawo do odstąpienia od umowy
2.4 Gwarancje i reklamacje
3. Regulamin dla klientów hurtowych
3.1 Rejestracja
3.2 Zamówienia
3.2 Realizacja i sposób dostawy
3.3 Prawo do odstąpienia od umowy
3.4 Gwarancje i reklamacje

1.Regulamin ogólny

A. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.chemiko.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

B. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.chemiko.pl jest firma Chemiko Sp. z o.o.  NIP: 736-172-34-56 zwana dalej Sklepem lub Usługodawcą. Adresem korespondencyjnym jest adres ul.Królowej Jadwigi 27B, 34-400 Nowy Targ . Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego).

D. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Klienta.

E. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,

c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. Celem zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z naszego sklepu, proponujemy używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz ich rozszerzeń i wtyczek.

2.Regulamin dla klientów indywidualnych

2.1 Zamówienia

W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu przez zamówienie rozumie się oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę towaru.

Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

Klient w celu złożenia zamówienia dokonuje rejestracji poprzez założenie nowego konta na stronie głównej sklepu  lub podczas składania zamówienia bez konieczności rejestrowania.

W celu zarejestrowanie nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, teleadresowych, kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła. W przypadku zamówienia bez rejestracji, wymagane są dane osobowe, adres do wysyłki oraz adres e-mail.

2.2 Realizacja i sposób dostawy

Dostawa zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy  (przeważnie 2-3dni)

Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Darmowa dostawa dla klientów indywidualnych powyżej 199zł

 

    Formy płatności:

 

a) Przedpłata- szybkie płatności PayU, DotPay (szybka płatność w kilkunastu bankach oraz kartą)

 

c) Przedpłata- przelew na konto

Bank BZ WBK - przy tej formie płatności procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Z chwilą wpłynięcia należności na nasze konto towar zostaje wysłany wraz z dowodem zakupu

 

d) płatność przy odbiorze przesyłki (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).

 

2.3 Prawo do ostąpienia od umowy

A.Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Wychodząc na przeciw Klientom indywidualnym, prawo  do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni.

B. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

C. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Chemiko Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 27B, 34-400 Nowy Targ  lub na adres poczty elektronicznej biuro@chemiko.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

D. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

E. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

F. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

G. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30dni.

H. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

I. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

2.4 Gwarancje i reklamacje

A.Każdy sprzedawany towar objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora. Naprawy gwarancyjne świadczone są w autoryzowanych przez producentów punktach serwisowych zgodnie z warunkami gwarancji.

 

  1.        Dla większości towarów gwarancja udzielana jest na okres 24 lub 12 miesięcy, licząc od daty wysyłki towaru.

 

B. Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie, z pewnymi wyjątkami, posiada gwarancję. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, produkty nie śa objęte wtedy gwarancją.  Specyficznymi towarami, będącymi w naszej ofercie są zestawy do samodzielnego montażu. W tym przypadku w sposób oczywisty nie możemy dać gwarancji, że  układ  po  złożeniu  będzie  działał  zgodnie z oczekiwaniami nabywcy. Zależy  to bowiem  w największym stopniu od  sposobu złożenia  zestawu, umiejętności i staranności użytkownika, głównym tego typu produktem są zestawy modelarskie.  Zatem w tym  przypadku nasze  gwarancje  dotyczą  jedynie  kompletności  zestawu oraz jakości jego składników

 

D. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

 

E. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od dnia uznania przez serwis producenta zasadności gwarancji. Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może zostać wydłużony.

 

F. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, zerwanie lub uszkodzenie naklejek z kodem paskowym, transportowanie towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.

 

G.  Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację, oprogramowanie, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.

 

H. Jeżeli wymóg przewidziany w powyższym punkcie nie zostanie dochowany, wówczas nie będzie możliwa wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach, ani korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy. W takiej sytuacji możliwa jest jedynie naprawa.

 

I. Do sprzętu musi być dostarczony formularz reklamacyjny który należy pobrać z naszej strony i poprawnie wypełnić

 

J. Towar należy przesłać po uprzednim kontakcie e-mail: reklamacje@chemiko.pl, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej na koszt Klienta. Nie odbieramy paczek nadanych za pobraniem!

 

K. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty faktury VAT. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez firmę Lenulka podpisanego dokumentu korekty. Kwota ta zostanie zwrócona na podane przez Klienta konto bankowe.

 

  1.        Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji.

 

  Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 

3. Regulamin klientów hurtowych

3.1 Rejestracja

Hurtownicy przed przystąpieniem do zamówienia powinni zarejetrować/ zalogować się  w celu uzyskania cen hurtowych

Przed dokonaniem pierwszego zakupu, klient "podmiot gospodarczy" zobowiązany jest dostarczyć nam następujące

 informacje:

a) pełną nazwę firmy

b) adres siedziby firmy

c) NIP oraz REGON

d) decyzję w sprawie nadania REGON lub wypis z CEDIG ( wymagane w nielicznych przypadkach)

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym

 

3.2 Zamówienia

  Zamówienia w sklepie internetowym www.chemiko.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu korzystając ze   strony internetowej sklepu, poczty elektronicznej oraz telefonicznie w godzinach 8.00-17.00 w dni robocze.

Zamówienie, niezależnie od formy w jakiej zostało złożone, musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, jego adres pocztowy, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu oraz wszystkie dane do faktury. Ponadto w zamówieniu muszą się znajdować dokładne nazwy (symbole) i ilości zamówionych towarów, wybrana forma płatności i sposób dostawy.

Każda firma decydująca się na współprace, dostaje rabat w wysokości 10%, który w ramach stałej współpracy będzie narastał, do momentu uzyskanie maksymalnie 20% rabatu.

3.3 Realizacja i sposób dostawy

Minimalna kwota zamówień hurtowych min. 100zł brutto

Czas realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych ( przeważnie 2-3 dni)

Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Formy płatności:

a) przedpłata (przelew na konto lub przez szybkie płatności PayU, DotPay)

b) za pobraniem ( płatność przy odbiorze )

c) faktura na przelew w terminie 7 dni ( po uzyskaniu kredytu kupieckiego możliwość wydlużenia terminu płatności)

d) odbiór osobisty

3.4 Prawo do odstępienia od umowy

Podmiot gospodarczy ma prawo do ostąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru.  Zwrotu towaru nie przyjmujemy po upływie tego terminu. Wyjątek stanowi indywidualne ustalenie z Firmą terminu zwrotu.

3.5 Gwarancje i reklamacje

A.Każdy sprzedawany towar objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora. Naprawy gwarancyjne świadczone są w autoryzowanych przez producentów punktach serwisowych zgodnie z warunkami gwarancji.

  1.        Dla większości towarów gwarancja udzielana jest na okres 24 lub 12 miesięcy, licząc od daty zakupu towaru w Państwa firmie.

 

 Gwarancję oraz reklamację realizujemy po okazaniu dowodu zakupu klieta w Państwa firmie